Trelast- og limtreproduksjonsfaget handler om å framstille trelastprodukt og komponenter i limtre som inngår i bygninger, bruer, interiør og trevarer.

Faget medvirker til at lærlingene får kompetanse i å utnytte råstoff, framstille trelastprodukt, bearbeide limtre og kombinere limtrekomponenter med andre materialer og produkt.

Det handler videre om å utnytte skog og trevirke som en kilde til råstoff. Faget bidrar til samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere til å framstille produkt som gir varige, miljøvennlige og energieffektive konstruksjoner.